شرایط کنسلی و تغییر تاریخ پروازهای دبی هواپیمایی فلای دبیهزینه کنسلی بلیت تا 24 ساعت قبل از پرواز هر سگمنت:      120$ دلار


هزینه  تغییر تاریخ بلیت تا 24 ساعت قبل از پرواز هر سگمنت :  50$ دلار
از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد بلیت غیر قابل کنسلی می باشد


همچنین قبل از درخواست کنسلی لطفا نرخ دلار را از پشتیبانی دریافت نمایید و سپس اقدام به کنسلی فرمایید.سایر اعلانات