ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 02174931 تماس حاصل نموده یا به آدرس تهران،شريعتي،ابتداي سميه،پلاک2 - پشتيبان پرواز هاي فلاي دبي 09353174944 - پشتيبان پرواز هاي داخلي 09197435544 مراجعه نمایید.