شرکت خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي پرستوسير ( با شماره ثبت 33267080 در انجمن بين‌المللي حمل و نقل هوايي ياتا ) از سال 1372فعاليت خود را در تهران آغاز نموده است. اين شرکت که به تعهد و خدمات برتر خود شناخته مي‌شود، در حال حاضر از برترين آژانس‌هاي ايراني در زمينه فروش بليط‌هاي داخلي و بين‌المللي است و همکاري نزديکي با ايران اير، ماهان، خطوط هواپيمايي قطر، لوفتانزا، اتريشي و ... دارد.