راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر کرمان به تهران مهرآباد
شنبه 28 دی 298,000
یکشنبه 29 دی 309,000
دوشنبه 30 دی 309,000
سه شنبه 1 بهمن 360,000
چهارشنبه 2 بهمن 404,000
پنجشنبه 3 بهمن 367,000
جمعه 4 بهمن 367,000
شنبه 5 بهمن 328,000
یکشنبه 6 بهمن 339,000
دوشنبه 7 بهمن 348,000
سه شنبه 8 بهمن 360,000
چهارشنبه 9 بهمن 450,000
پنجشنبه 10 بهمن 478,000
جمعه 11 بهمن 505,000
شنبه 12 بهمن 533,000
یکشنبه 13 بهمن 360,000
دوشنبه 14 بهمن 360,000
سه شنبه 15 بهمن 360,000
چهارشنبه 16 بهمن 437,000
پنجشنبه 17 بهمن 450,000
جمعه 18 بهمن 395,000
شنبه 19 بهمن 450,000
یکشنبه 20 بهمن 437,000
دوشنبه 21 بهمن 404,000
سه شنبه 22 بهمن 395,000
چهارشنبه 23 بهمن 437,000
پنجشنبه 24 بهمن 450,000
جمعه 25 بهمن 572,000
شنبه 26 بهمن 404,000
یکشنبه 27 بهمن 437,000
دوشنبه 28 بهمن 404,000
سه شنبه 29 بهمن 404,000
چهارشنبه 30 بهمن 437,000