راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر * تهران امام خميني به دوشنبه (تاجيکستان)
يکشنبه 31 تير 15,056,000
پنجشنبه 4 مرداد 10,264,000
يکشنبه 7 مرداد 10,264,000
پنجشنبه 11 مرداد 11,450,000
يکشنبه 14 مرداد 10,264,000
پنجشنبه 18 مرداد 10,264,000
يکشنبه 21 مرداد 10,264,000
پنجشنبه 25 مرداد 10,264,000
يکشنبه 28 مرداد 10,264,000
پنجشنبه 1 شهریور 12,494,000
يکشنبه 4 شهریور 12,494,000
پنجشنبه 8 شهریور 15,056,000
يکشنبه 11 شهریور 15,056,000
پنجشنبه 15 شهریور 12,494,000
يکشنبه 18 شهریور 12,494,000
پنجشنبه 22 شهریور 12,494,000
يکشنبه 25 شهریور 12,494,000
پنجشنبه 29 شهریور 12,494,000
يکشنبه 1 مهر 12,494,000
پنجشنبه 5 مهر 12,494,000
يکشنبه 8 مهر 12,494,000
پنجشنبه 12 مهر 12,494,000
يکشنبه 15 مهر 12,494,000
پنجشنبه 19 مهر 12,494,000
يکشنبه 22 مهر 12,494,000
پنجشنبه 26 مهر 12,494,000